Tillgång till nyckelkompetens är en avgörande faktor för ett fortsatt livskraftigt näringsliv och offentlig sektor i Skaraborg. Inflyttarservice, eller Livet i Skaraborg, är ett projekt som syftar till att attrahera nyckelkompetens för Skaraborgs arbetsmarknad att flytta hit till Skaraborg.

Projektet Inflyttarservice startade som en förstudie finansierad av oss på Leader Östra Skaraborg och lever nu vidare som Livet i Skaraborg. Kika gärna in på hemsidan och bli inspirerad.