På Jordbruksverkets hemsida finns det mycket information kring vad man skall tänka på när man driver Leaderprojekt. Du hittar informationen här.

Vi på Leader Östra Skaraborg genomför också utbildningar i genomförande. Vårt material från dessa utbildningar hittar du här:

Utbildning genomförande och utbetalning

För blanketter för att redovisa ideell tid. Vänligen kontakta Leader kontoret så skickar vi dem till er.