Digitalisering för företag

Checkarna inom Digitalisering för företag riktar sig mot företag som vill utveckla sin digitala närvaro. Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, hjälp med att ta fram nya hemsidor eller annat som ökar företagets digitala kompetens och närvaro. 

Har ditt företag behov av att förbättra er digitala närvaro? 
Eller behöver du ta fram en ny hemsida?

Dessa checkar är möjliga att söka för företag med fokus på digitalisering. Beloppet du kan få beviljat är mellan ca 10-40 000 kr.

Checkarna inom Digitalisering för företag riktar sig mot företag som vill utveckla sin digitala närvaro. Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, hjälp med att ta fram nya hemsidor eller annat som ökar företagets digitala kompetens och närvaro. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag så ges stöd på 70% av kostnaderna.

Du behöver Adobe för att kunna ladda ner och fylla i ansökningshandlingen. Ladda hem den, fyll i och spara den på din dator

Denna sida avser checkansökningar inom paraplyprojekt Digitalisering för företag, Digitalisering för företag 2.0, Digitalisering för företag 3.0, Digitalisering för företag 4.0 och  Digitalisering för företag 5.0.