Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Paraplyprojekt – Digitalisering för företag

Har ditt företag behov av att förbättra er digitala närvaro?

Eller kanske vill företaget ta fram en ny hemsida?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för företag med fokus på digitalisering.  Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Digitalisering för företag riktar sig mot företag som vill utveckla sin digitala närvaro. Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, hjälp med att ta fram nya hemsidor eller annat som ökar företagets digitala kompetens och närvaro. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag så ges stöd på 70% av kostnaderna.

Klicka här för ansökningsblankett

För frågor kring ansökan av en check? Kontakta Leader Östra Skaraborgs kansli.

 

Har du genomfört ett delprojekt som du skall slutredovisa? Kontakta Jesper eller Saga så skickar de en slutrapportsblankett till dig.