Digitalisering för förening

Checkarna inom Digitalisering för föreningar riktar sig mot föreningar eller minst fyra företag i samarbete som exempelvis vill höja sin digitala kompetens, skapa digitala mötesplatser eller implementera digitala lösningar.

Har ni behov av att öka er kompetens inom digitalisering? Behöver föreningen en ny hemsida? Är ni i behov av nya digitala lösningar?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för föreningar med syftet att öka och stärka föreningar och deras digitalisering.  Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Digitalisering för föreningar riktar sig mot föreningar eller minst fyra företag i samarbete som exempelvis vill höja sin digitala kompetens, skapa digitala mötesplatser eller implementera digitala lösningar . Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, utveckling av hemsidor eller annat där digitala verktyg understödjer verksamhetens utveckling. Då checkarna är inriktade mot föreningar eller sammanslutningar av företag så ges stöd på 100% av kostnaderna.

För frågor kring ansökan av en check? Kontakta Leader Östra Skaraborgs kansli.

Har du genomfört ett delprojekt som du skall slutredovisa? Kontakta Jesper eller Saga så skickar de en slutrapportsblankett till dig.

Du behöver Adobe för att kunna ladda ner och fylla i ansökningshandlingen. Ladda hem den, fyll i och spara den på din dator.