Digitalisering för förening

Checkarna inom Digitalisering för föreningar riktar sig mot föreningar eller minst fyra företag i samarbete som exempelvis vill höja sin digitala kompetens, skapa digitala mötesplatser eller implementera digitala lösningar.

Har ni behov av att öka er kompetens inom digitalisering? Behöver föreningen en ny hemsida? Är ni i behov av nya digitala lösningar?

Som förening har ni möjlighet att söka mindre checkar på belopp mellan ca 10-40 000 kr, med syftet att öka och stärka föreningens digitalisering.  

Checkarna inom Digitalisering för föreningar riktar sig mot föreningar eller minst fyra företag i samarbete som exempelvis vill höja sin digitala kompetens, skapa digitala mötesplatser eller implementera digitala lösningar . Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, utveckling av hemsidor eller annat där digitala verktyg understödjer verksamhetens utveckling. Då checkarna är inriktade mot föreningar eller sammanslutningar av företag så ges stöd på 100% av kostnaderna.

Du behöver Adobe för att kunna ladda ner och fylla i ansökningshandlingen. Ladda hem den, fyll i och spara den på din dator.

Denna sida avser checkansökningar inom följande paraplyprojekt: Kompetenshöjande insatser inom Digitalisering, Digitalisering för förening 2.0 samt Digitalisering för förening 3.0