Har ni behov av att öka er kompetens inom digitalisering?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för föreningar med syftet att öka kompetensen inom digitalisering.  Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Digitalisering för föreningar riktar sig mot  föreningar eller minst tre företag i samarbete som vill höja sin digitala kompetens. Det kan handla om kompetenshöjning inom sociala medier, utveckling och arbetet med hemsidor eller annat  där digitala verktyg understödjer verksamhetens utveckling. Då checkarna är inriktade mot föreningar eller sammanslutningar av företag så ges stöd på 100% av kostnaderna.

Klicka här för att öppna ansökningshandlingarna.

För frågor kring ansökan av en check? Kontakta Leader Östra Skaraborgs kansli.

Har du genomfört ett delprojekt som du skall slutredovisa? Kontakta Jesper eller Saga så skickar de en slutrapportsblankett till dig.