Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Ansöka om projekt

LEADER ÖSTRA SKARABORG HAR FÖR NÄRVARANDE INGA MEDEL TILLGÄNGLIGA ATT BEVILJA TILL PROJEKT. DETTA PÅ GRUND AV ATT DEN NATIONELLA OMFÖRDELNING DESSVÄRRE INTE MEDFÖRDE NÅGRA NYA MEDEL TILL VÅRT OMRÅDE.

DOCK FINNS DET FORTFARANDE MÖJLIGHET ATT SÖKA NÅGON AV VÅRA CHECKAR GÄLLANDE EVENTS, DIGITALISERING FÖR FÖRETAG, DIGITALISERING FÖR FÖRENINGAR ELLER INOM LOKAL MAT. LÄS MER UNDER FLIKEN SÖK “CHECKAR”

HAR NI FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR KRING DETTA? TVEKA DÅ INTE ATT KONTAKTA OSS!

Nedan följer kortfattad information om hur man skall göra för att lämna in in ansökan. Under Blanketter och mallar finns det också stödjande dokument till ansökningsprocessen. Vi anser att det första man bör göra är att ladda ner vår checklista för att säkerställa att idén ryms inom Leader och i Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi.

Kontakta dock alltid Leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan.

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

När kan stöd sökas?

Så länge vi inte har några medel tillgängliga kommer inga beslut att fattas.

Om man ändå vill diskutera sin idé eller kanske rent av skriva en ansökan så rekommenderar vi att ni tar kontakt med Leader Östra Skaraborgs kansli innan arbetet påbörjas.

Vad kan man få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg enligt den utvecklingsstrategi som vi har. De som söker måste också bidra med eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för:

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Observera att stöd inte går att få stöd för redan befintlig verksamhet.

Hur söker ni stöd?

ansokan-leader_bankIDBörja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Projektansökan görs sedan genom e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. Ansökningen är uppdelad i två steg varav det första steget är en kort sammanfattning av projektidén. Inför steg två i ansökningen kommer Leader Östra Skaraborg att skicka ut instruktioner till den sökande gällande vad som skall fyllas i och vad som skall bifogas till ansökan innan det kommer att anses som komplett.

För mer information och vägledning i detta kontakta vårt kansli.  Kontaktuppgifter hittar du här.

Klicka här för att komma till jordbruksverkets hemsida