Leader Östra Skaraborg har sedan 2007 jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Falköping, Habo, Hjo, Mullsjö, Skövde, Tibro och Tidaholm. Sedan dess har drygt 300 olika projekt genomförts i vårt område. Klicka här för att se de projekt som är aktuella nu.

Leader Östra Skaraborg jobbar utifrån en lokal utvecklingsstrategi som togs fram under hösten 2014. Strategin gäller för programperioden 2014-2022 och den kan du läsa här. I den framgår vilka prioriterade insatsområden vi har samt de övergripande målen för vår verksamhet under innevarande programperiod.

Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och jobbar med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.

Föreningens styrelse, även kallat LAG (Local action group) består av följande personer:

Kansli

Jesper Uvesten – Verksamhetsledare
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 00 99

Saga Linder – Handläggare/projektledare
saga.linder@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 08 18

Emma Stigson – Projektledare/administratör
emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 07 56

Styrelse

Ordförande
Malin Lundberg – Tidaholm
Telefon: 070-5415946
Vice Ordförande
Maria Falegård
Telefon: 0739-801713

Övriga ledamöter:

Offentlig sektor
Monika Raske – Habo
Sebastian Sjöberg – Hjo
Fredrik Bodin – Mullsjö
Magnus Sundén – Falköping
Ann-Louise Eliason – Skövde
Mattias Peterson – Tibro

Privat sektor
Peter Lundberg – Mullsjö
Jane Hagstedt – Tibro
Håkan Hagård – Habo
Britt-Marie Sjöberg – Hjo
Anita Tilander – Tidaholm
Maria Falegård – Falköping
Katja Bårring – Skövde

Ideell sektor
Pernilla Bernhardsson – Mullsjö
Bo Klamfelt – Tibro
Lars-Olof Markstad – Habo
Kristina Fagerberg – Hjo
Birgitta Andersson – Tidaholm
Maria Henriksson – Falköping
Andreas Berglund – Skövde