Att tänka på innan ansökan

Vi på Leader Östra Skaraborg rekommenderar alla som vill söka projekt att ta kontakt med oss innan man påbörjar sin ansökan. 

Helst vill vi boka in ett möte och gå igenom processen med att ansöka, genomföra och till sist slutrapportera sitt projekt.

Här finns våra kontaktuppgifter

 

Att tänka på gällande projektstöd och projektlängd

Vid större projekt, så kallande genomförandeprojekt är det viktigt att tänka på en del saker redan från start:

  • Hur länge behöver vi driva vårt projekt för att uppnå de resultat vi önskar? Ibland behövs det långa projekt och ibland lite kortare. Vi ser en fördel med projekt som inte blir för långa då det blir en risk att projektet blir för långt och svårt att hålla ihop hela vägen. Dock är det viktigt att lägga på ett par månader extra på projektet för att hinna betala alla kostnader och slutrapportera innan projekttiden tar slut.

  • Hur mycket pengar skall vi söka? För projekt som riktar sig till en större allmänhet och drivs av exempelvis en förening eller en kommun finns ingen gräns för hur mycket man kan söka. Dock så är det inget självandamål att söka så mycket man kan utan att man har en rimlig budget i förhållande till vad man skall genomföra. Man skall också vara medveten om att man behöver kunna ligga ute med pengar då man måste ha betalt utgifterna innan man kan söka tillbaka dem. 

    För projektstöd till företag där nyttan av projektet primärt tillfaller ett företag gäller lite andra regler. Då kan företaget max få 200 000 SEK i stöd och stödet måste ligga inom 40-70% av projektets totalbudget. I utgångläget beviljar vi 50% i stöd till företag och då kan maxbudgeten vara 400 000 SEK för ett projektstöd till företag.

  • Planera för att söka förskott och delredovisa ofta under projektet. Detta är ett bra sätt att säkerställa att likviditeten i organisationen som driver projektet inte blir för påverkad då man måste ligga ute med kostnader.

Vid förstudier är det bra att tänka på en del saker redan från början:

  • Avgränsa projekttiden och kostnaden så att det blir rimligt för att genomföra just en förstudie. Blir en förstudie för omfattande både i tid och pengar finns risk att ansökan inte kan beviljas. 

 

Riktlinjer gällande ansökningshandlingar och beslutsmöten

Leader Östra Skaraborg måste ha mottagit en komplett ansökan senast 5 veckor innan beslutsmötet. Detta för att hinna bereda projektansökningarna och i god tid innan beslutsmötet skicka ut underlag till LAG.

Förändringar gjorda i ansökan under perioden 5 veckor innan beslutsmöte kommer att hanteras från fall till fall för att utvärdera om ändringarna är så stora så att underlagen som är utskickade till styrelsen inte är aktuella och att projektet måste behandlas på ett framtida beslutsmöte.