Rekommendationer

Leader Östra Skaraborg rekommenderar alla som vill söka projekt att ta kontakt med Leaderkontoret innan man påbörjar sin ansökan.

Leader Östra Skaraborg rekommenderar också att man planerar sin projektstart till tre månader efter aktuellt beslutsmöte. Detta för att vår förvaltande myndighet Jordbruksverket har tre månader på sig att ta sitt officiella beslut från det datum då vi i Leader Östra Skaraborg har skickat in vårt beslut till dem.

Riktlinjer gällande projektstöd och projektlängd

Genomförandeprojekt:

– Max projektlängd är 3 år
– Min projektlängd är 6 månader inklusive avslut
– Max projektstöd är 1 miljon
– Minsta projektstöd 22 000 SEK

Förstudie

– Max projektlängd är 8 månader inklusive avslut
– Min projektlängd är 4 månader inklusive avslut
– Max projektstöd är 200 000 SEK
– Minsta projektstöd 22 000 SEK

Projektansökningar som avviker från dessa riktlinjer behandlas i föreningens arbetsutskott innan besked kan ges.

Riktlinjer gällande ansökningshandlingar och beslutsmöten

Leader Östra Skaraborg måste ha mottagit en komplett ansökan senast 5 veckor innan beslutsmötet. Detta för att hinna bereda projektansökningarna och i god tid innan beslutsmötet skicka ut underlag till LAG.

Förändringar gjorda i ansökan under perioden 5 veckor innan beslutsmöte kommer att hanteras från fall till fall för att utvärdera om ändringarna är så stora så att underlagen som är utskickade till styrelsen inte är aktuella och att projektet måste behandlas på ett framtida beslutsmöte.