Har ni en idé eller dröm ni vill förverkliga?

Ni kan söka upp till 25 000 kr till ert projekt!

Ansökan hittar du här: UNGDOMSCHECKEN

Ladda ner, fyll i era svar och mejla ansökan till emma.stigson@leaderostraskaraborg.se. Alternativt ansöker ni genom att spela in en video på mobilen där ni berättar om ert projekt , vad ni vill göra och vilka kostnader som ingår. Skicka i ett DM på instagram @ungiostraskaraborg eller sms:a till ungdomscoach Emma på 0702460756.

 

Vem kan söka ?

 • Ni är 13-25 år.
 • Projektet är av unga och för unga i Östra Skaraborg.
 • Ni behöver var två personer eller en förening som som ansöker och driver projektet. Är ni en förening ska projektet innebära aktiviteter som är utanför er ordinarie verksamhet. 
 • Projektet bör nå minst 10 andra ungdomar.
 • Projektet sker utanför skoltid alternativt med tillåtelse från lärare och skola i samband med skola.
 • Projektet drivs utan vinstsyfte.
Vad krävs av er?
 • Ni använder logga för UNG i Östra Skaraborg, EU- logga för landsbygdsfonden och Leaderlogga på informationsmaterial
 • Ni antecknar den tid (ideell tid) ni har lagt ner i projektet
 • Att ni tillsammans med ungdomscoach utvärderar hur projektet har gått

Genom UNG i Östra Skaraborg vill ge dig som ungdom och som bor på landsbygden eller mindre ort,  möjlighet att på ett lätt  få finansiering för  arrangera och genomföra aktiviteter/event/kurser som ni tycker är roligt. Det kan även vara så att ni har som dröm att starta eget företag i framtiden… testa på att driva ett ungdomsprojekt genom UNG i Östra Skaraborg och se hur man gör och vad som krävs!  Då får testa på att planera, marknadsföra och göra budget och genomföra en idé och steget in i att starta företag blir lättare.

EXEMPEL PÅ VAD ni kan ansöka:

 • Konsert
 • Konstutställning
 • Föreläsning med inspiratör/förebild
 • Entreprenörs event
 • Aktiekurs
 • Demokratidag
 • Starta en podd
 • Kurser i programmering, film ,foto
 • Temadag med sport
 • LAN
 • Minifestival
 • Fotbollsturnering
 • Ungdomsråd
 • Workshops i dans och träning
 

Fakta om UNG i Östra Skaraborg

Ung i Östra Skaraborg är ett landsbygdsutvecklingsprojekt  och en del av Leader Östra Skaraborg. Genom detta projekt  vill  vi ge unga på landsbygden och på mindre orter möjligheter att förverkliga idéer och drömmar och arrangera evenemang eller aktiviteter de tycker är roliga , eller som saknas där de bor. Att få möjlighet att utveckla och skapa en bygd man gillar att bo i gör att ungdomarna känner sig delaktiga i samhällsutveckling och samtidigt får öva projektledning och entreprenörskap. UNG i Östra Skaraborg har som mål att fram det fram till år 2020 arrangeras minst 20 ungdomsprojekt

Ungdomscoach
Emma Stigson

Projektledare – UNG i Östra Skaraborg

emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
telefon: 0702 460756