Vill ni söka stöd för ungdomsaktiviteter, projekt eller annat som berör unga?

Projektet Ung i Östra Skaraborg är formellt avslutat men möjligheten att söka finansiera för ungdomsaktiviteter finns kvar, men i formen av ungdomscheckar. Vi kommer att publicera ansökningshandlingar under rubriken checkar inom kort. Vid frågor eller funderingar kontakta Emma på 0702460756 eller mejla emma.stigson@leaderostraskaraborg.se. 

Exempel på vad ni kan göra:

 • Konsert
 • Konstutställning
 • Föreläsning med inspiratör/förebild
 • Entreprenörs event
 • Aktiekurs
 • Demokratidag
 • Starta en podd
 • Kurser i programmering, film ,foto
 • Temadag med sport
 • LAN
 • Minifestival
 • Fotbollsturnering
 • Ungdomsråd
 • Workshops i dans och träning

Vem kan söka ?

 • Ni är 13-25 år.
 • Projektet är av unga och för unga i Östra Skaraborg.
 • Ni behöver var två personer eller en förening som som ansöker och driver projektet. Är ni en förening ska projektet innebära aktiviteter som är utanför er ordinarie verksamhet. 
 • Projektet bör nå minst 10 andra ungdomar.
 • Projektet sker utanför skoltid alternativt med tillåtelse från lärare och skola i samband med skola.
 • Ni skapar ett projekt utan vinstsyfte.
Vad krävs av er?
 • Ni använder logga för UNG i Östra Skaraborg, EU- logga för landsbygdsfonden och Leaderlogga på informationsmaterial
 • Ni antecknar den tid (ideell tid) ni har lagt ner i projektet
 • Att ni tillsammans med ungdomscoach utvärderar hur projektet har gått
Genom UNG i Östra Skaraborg vill ge dig som ungdom och som bor på landsbygden eller mindre ort,  möjlighet att på ett lätt  få finansiering för  arrangera och genomföra aktiviteter/event/kurser som ni tycker är roligt. Det kan även vara så att ni har som dröm att starta eget företag i framtiden… testa på att driva ett ungdomsprojekt genom UNG i Östra Skaraborg och se hur man gör och vad som krävs!  Då får testa på att planera, marknadsföra och göra budget och genomföra en idé och steget in i att starta företag blir lättare.
 

Fakta om UNG i Östra Skaraborg

Ung i Östra Skaraborg är ett landsbygdsutvecklingsprojekt  och en del av Leader Östra Skaraborg. Genom detta projekt  vill  vi ge unga på landsbygden och på mindre orter möjligheter att förverkliga idéer och drömmar och arrangera evenemang eller aktiviteter de tycker är roliga , eller som saknas där de bor. Att få möjlighet att utveckla och skapa en bygd man gillar att bo i gör att ungdomarna känner sig delaktiga i samhällsutveckling och samtidigt får öva projektledning och entreprenörskap. UNG i Östra Skaraborg har som mål att fram det fram till år 2020 arrangeras minst 20 ungdomsprojekt

Ungdomscoach
Emma Stigson

Projektledare – UNG i Östra Skaraborg

emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
telefon: 0702 460756