[vc_row][vc_column][vc_column_text]GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning inom EU som innebär nya regler för hantering och behandling av personuppgifter. GDPR började gälla den 25 maj och ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. Läs gärna mer om hur dataskyddsförordningen fungerar på datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

LÄS MER HÄR OM HUR VI HANTERAR PERSONUPPGIFTER:

Information om hur vi hanterar personuppgifter inom Leader Östra Skaraborg kan komma att uppdateras, men kortfattat gäller följande kring hur vi hanterar och samlar in personuppgifter:


Medlem i föreningen
Du som är medlem i föreningen har betalat in medlemsavgift och lämnat dina kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss så länge du är medlem och vi använder uppgifterna för att skicka ut medlemsinformation, nyhetsbrev och upprättande av medlemsförteckningar i samband med medlemsmöten/årsmöte.

Träffar, aktiviteter, möten som arrangeras av oss
Du som har anmält dig och deltagit i en träff som ordnats av oss har därmed lämnat namn och kontaktuppgifter till oss. Dessa uppgifter finns lagrade hos oss, och vi använder dem i den fortsatta kontakten med dig.

Hemsidan www.leaderostraskaraborg.se
På hemsidan samlar vi personuppgifter för den som är anställd i föreningen med namn och kontaktuppgifter eller ledamot i LAG (styrelsen) med namn. Detta sker med uttryckligt samtycke.

Projektstöd/Projektstöd till företag/Starthjälpen
Den som har sökt projektstöd via Leader Östra Skaraborg har lämnat kontaktuppgifter i form av personnummer/organisationsnummer, adress, telefon, e-post direkt via Jordbruksverkets e-tjänst och inte till Leader Östra Skaraborg. Vi använder dessa uppgifter för att ta kontakt med er kopplat till er ansökan.

Den som söker en check ur något av våra paraplyprojekt direkt via Leader Östra Skaraborg, har lämnat motsvarande kontaktuppgifter och dessa uppgifter sparas av oss för hantering av din projektansökan.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, går det bra att kontakta oss på jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se. Vill du få dina uppgifter raderade så ordnar vi det.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]