Logga in
08
december 2021

Bergen som levebröd – röster från platåbergslandskapet

Genom innovativa metoder vill man tillgängliggöra berättelser från platåbergslandskapets människor – via nytänkande digital förmedling och i ett tryckt magasin som kommer ges ut en gång årligen 2022 och 2023. Syftet med insatsen är att samla in och bevara platåbergslandskapets berättelser, något som stärker området som destination och reseanledning men även stärker det lokala samhället och människors stolthet och förankring.

08
december 2021

Lokal Matkultur Falbygden

Syftet med projektet ”Lokal Matkultur Falbygden” är att i Falköpings kommun sätta fokus på matfrågan på professionellt och organiserat sätt genom att stötta restauranger och kaféer med deras affärs- och ledarskapsutveckling för att skapa hållbara, stabila och attraktiva arbetsgivare, öka antalet lokala livsmedel på menyerna och synliggöra den lokala matkulturen. Detta ska göras med hjälp av beprövade arbetssätt och metoder med ambitionen att skapa en långsiktig struktur för det fortsatta arbetet med näringen inom Falköpings kommun vilket bidrar till att platsen blir mer kulinariskt attraktiv för boende och besökare.

08
december 2021

Utveckling MTB Mösseberg Falköping

Syftet med projektet är att Falköpings Cykelklubb vill vidareutveckla Mösseberg som ett sätt att få fler folk i rörelse där. Man vill framförallt bygga en “teknikzon” vid motionscentralen uppe på Mösseberg i Falköping men även förbättra den befintliga pumptracken.

08
december 2021

Hundpool

Syftet med projektet är att utveckla företaget och erbjuda ett större utbud till nya och befintliga kunder. Detta sker genom att investera i en hundpool för att hjälpa hundar att bli av med sina skador och även bygga upp friska hundars muskler på ett nyttigt och skonsamt sätt.

20
oktober 2021

Frisbeegolf i Sandhem

Syftet med projektet är att skapa ett ökat intresse för människor att röra sig utomhus samt att skapa attraktionskraft för Sandhem genom byggnation av en Frisbegolfbana.

20
oktober 2021

Landbyvallen – en framtida samlingsplats i Fågelåsbygden.

Syftet med projektet är tudelat. Dels vill man genomföra projektet för att skapa en samlingsplats, som är attraktiv för den som är intresserad av fotboll,men som också kan locka nya grupper till motion och gemenskap. Man vill också bygga en ”hållbar” förening för framtiden genom att automatisera både bevattning och gräsklippning. En lättskött anläggning frigör tid åt ledare att ägna sig åt kärnverksamheten. Det sistnämnda innebär konkret nytta i form av resursallokering och det förstnämnda mer samhällsnytta på så sätt att förhoppningsvis nya grupper lockas till aktiviteter.

11
oktober 2021

Ny teknik för foderskörd

Syftet med projektet är att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala i ett diversifierat odlingssystem med hjälp av tvåhjulstraktor, samt att testa metoder för skörd av löv till foder.

Att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala. Projektet skall även testa metoder för skörd av löv till foder samt utveckla sina odlingsmetoder för att kunna öka diversifieringen av gården. Ett av områdena de vill fördjupa sig i och som investeringen kan underlätta är agroforestry i form av alléodling och ängsfruktsodling. Projektet och framstegen skall också dokumenteras för att kunna spridas till andra.

26
maj 2021

Utveckling av hönsuppfödning

Laggarebolets gård vill utveckla produktion av rashöns för att kunna erbjuda fler kunder egna hönor. Efterfrågan har ökat stort det senaste och viljan att självhushålla stärkts.

21
april 2021

Bojning av vrak i Vättern

Projektet går ut på att göra permanenta bojningar av de båda vraken TageTure och Mathilda. Permanenta bojningar gör det möjligt för dykbåtar att förankra vid de aktuella vraken utan att riskera att skada dem med ankare. Linan från sidan av vraken blir en tydlig ned- och uppstigningslina vilket ökar säkerheten och minskar risken för olycksfall hos dykare betydligt samtidigt som det ger båtföraren möjlighet att hålla båten säkert och vara  behjälplig. För trollingfiskare blir ytbojar tydliga hinder att undvika och markera i gps-system. Vraken skyddas och det blir enklare för såväl dykare, utfärdsarrangörer som trollingfiskare.

24
april 2019

MEET

MEET- (MÖJLIGHETER som skapar ENGAGEMANG som leder till EGENMAKT och TRYGGHET för unga vuxna inom gruppen NEET) vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna som inte har någon sysselsättning och som behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så vis öka graden inkludering i samhället.

Projektet MEET är ett samarbete mellan Medborgarskolan och Coompanion Skaraborg.

<