Logga in
24
april 2019

MEET

MEET- (MÖJLIGHETER som skapar ENGAGEMANG som leder till EGENMAKT och TRYGGHET för unga vuxna inom gruppen NEET) vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna som inte har någon sysselsättning och som behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så vis öka graden inkludering i samhället.

Projektet MEET är ett samarbete mellan Medborgarskolan och Coompanion Skaraborg.

26
februari 2019

SNV Supporten

Syftet med projektet är att genom ett lokalt initiativ få fler företag inom besöksnäringen i Skaraborg att öka sin kvalitet och exportmognad för att ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper
och genom det få fler och framförallt mer nöjda besökare.

I ett större perspektiv vill man på detta sätt bidra till att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen i Skaraborg.

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och kommer att drivas i hela Skaraborg.

26
februari 2019

DKC – Digitalt Kultur- och kompetenscenter 2.0

Projektet skall i huvudsak stödja en uppbyggnad av fysiska digitala mötesplatser i Habo och Mullsjö, organisera aktiviteter med fokus på datorkultur i olika avseenden. Projektet skall också etablera en styrgrupp och förvaltningsgrupp som skall ansvara för att bland annat marknadsföra projektet så att det når en så bred målgrupp som möjligt.

26
februari 2019

Dalénium till alla

Med projektet vill man under två år skapa förutsättningar för och genomföra ett antal aktiviteter utanför sin ordinarie plats. Dalénium åker ut till andra platser där många människor samlas, och genomför vetenskapliga shower och aktiviteter. Syftet är tudelat: dels lustfyllt  lärande av naturvetenskap för många människor, men inte minst för att göra Dalénium mer känt i syfte att öka besöksantalet till verksamheten i
Stenstorp.

11
december 2018

Naturboende Hagårds Lagård

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett naturnära boende genom att bygga om kvarnhuset till servicehus och uppföra ett naturnära boende fullt inredd och uthyrningsbar.

11
december 2018

Daretorps interaktiva skogsmuseum

Projektet syftar till att stärka besöksnäringen genom att digitalisera Datoretorps skogsmuseum. Inom projektet skall en projektledare anställas som skall ansvara för att digititalisera och bevara den kunskap och det material som redan idag finns.

21
februari 2018

Grovfoder Hund

Projektet syftar till att ta fram en metod för att utbilda hundar att hitta vassa föremål i grovfoder till nötkreatur, både på vall och balar. Hundars nosar nyttjas idag inom många områden och dess förmåga att detektera små mängder av ett doftämne är redan väl dokumenterad.

20
juni 2017

Green Innovation

Inspiration, utbildning, nystartade företag, nätverk och utveckling – ett projekt för att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.

Under tre år kommer projektet att genomföra affärsutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuellmötesplats för att sedan utveckla ett digitalt affärsutvecklingsprogram. Allt kommer att vara anpassat för nya
företag inom de gröna näringarna och syftar till att skapa nya företag, nya nätverk, inspirera fler till nytänkande
och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

 

21
juli 2016

Utveckla och förnya Nyföretagarcentrum Falköping

Projektet avser att förnya, utöka och vitalisera verksamheten inom Nyföretagarcentrum Falköping så att den blir mer uppsökande gentemot breda och tydligare definierade målgrupper, att dess image blir merattraktiv och att kommunikationen kring aktiviteterna anpassas till dagens och morgondagens krav. Projektet syftar till att nyföretagandet ökar.

21
juli 2016

Digitala upplevelser i Kung Ranes glömda rike

Projektet syftar att utveckla Tidans potential som besöksmål med historisk och kulturhistorisk karaktär. Detta skall ske i den digitala sfären som skall främja besöksnäringen och näringslivet i Tidan med omnejd. Askeberga skall göras attraktivt för en bredare publik via Kastis-projektet, och knyta an till den turistväg som planeras mellan Falköping och Tidan, utmed Billingens västra kant.

Tyngdpunkten ligger på digital förmedling riktade till barn, och kompletteringar med några mindre arkeologiska undersökningar

<