Logga in
11
oktober 2021

Ny teknik för foderskörd

Syftet med projektet är att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala i ett diversifierat odlingssystem med hjälp av tvåhjulstraktor, samt att testa metoder för skörd av löv till foder.

Att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala. Projektet skall även testa metoder för skörd av löv till foder samt utveckla sina odlingsmetoder för att kunna öka diversifieringen av gården. Ett av områdena de vill fördjupa sig i och som investeringen kan underlätta är agroforestry i form av alléodling och ängsfruktsodling. Projektet och framstegen skall också dokumenteras för att kunna spridas till andra.

26
maj 2021

Utveckling av hönsuppfödning

Laggarebolets gård vill utveckla produktion av rashöns för att kunna erbjuda fler kunder egna hönor. Efterfrågan har ökat stort det senaste och viljan att självhushålla stärkts.

21
april 2021

Bojning av vrak i Vättern

Projektet går ut på att göra permanenta bojningar av de båda vraken TageTure och Mathilda. Permanenta bojningar gör det möjligt för dykbåtar att förankra vid de aktuella vraken utan att riskera att skada dem med ankare. Linan från sidan av vraken blir en tydlig ned- och uppstigningslina vilket ökar säkerheten och minskar risken för olycksfall hos dykare betydligt samtidigt som det ger båtföraren möjlighet att hålla båten säkert och vara  behjälplig. För trollingfiskare blir ytbojar tydliga hinder att undvika och markera i gps-system. Vraken skyddas och det blir enklare för såväl dykare, utfärdsarrangörer som trollingfiskare.

24
april 2019

MEET

MEET- (MÖJLIGHETER som skapar ENGAGEMANG som leder till EGENMAKT och TRYGGHET för unga vuxna inom gruppen NEET) vill lyfta fram målgruppen unga/vuxna som inte har någon sysselsättning och som behöver extra stöd och stimulans för att komma närmare arbetsmarknaden eller till utbildning och på så vis öka graden inkludering i samhället.

Projektet MEET är ett samarbete mellan Medborgarskolan och Coompanion Skaraborg.

26
februari 2019

SNV Supporten

Syftet med projektet är att genom ett lokalt initiativ få fler företag inom besöksnäringen i Skaraborg att öka sin kvalitet och exportmognad för att ingå i marknadsföringskampanjer mot internationella målgrupper
och genom det få fler och framförallt mer nöjda besökare.

I ett större perspektiv vill man på detta sätt bidra till att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen i Skaraborg.

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Next Skövde och kommer att drivas i hela Skaraborg.

26
februari 2019

Dalénium till alla

Med projektet vill man under två år skapa förutsättningar för och genomföra ett antal aktiviteter utanför sin ordinarie plats. Dalénium åker ut till andra platser där många människor samlas, och genomför vetenskapliga shower och aktiviteter. Syftet är tudelat: dels lustfyllt  lärande av naturvetenskap för många människor, men inte minst för att göra Dalénium mer känt i syfte att öka besöksantalet till verksamheten i
Stenstorp.

11
december 2018

Naturboende Hagårds Lagård

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett naturnära boende genom att bygga om kvarnhuset till servicehus och uppföra ett naturnära boende fullt inredd och uthyrningsbar.

11
december 2018

Daretorps interaktiva skogsmuseum

Projektet syftar till att stärka besöksnäringen genom att digitalisera Datoretorps skogsmuseum. Inom projektet skall en projektledare anställas som skall ansvara för att digititalisera och bevara den kunskap och det material som redan idag finns.

21
februari 2018

Grovfoder Hund

Projektet syftar till att ta fram en metod för att utbilda hundar att hitta vassa föremål i grovfoder till nötkreatur, både på vall och balar. Hundars nosar nyttjas idag inom många områden och dess förmåga att detektera små mängder av ett doftämne är redan väl dokumenterad.

20
juni 2017

Green Innovation

Inspiration, utbildning, nystartade företag, nätverk och utveckling – ett projekt för att lyfta den gröna näringen i Skaraborg genom unga människors kreativitet.

Under tre år kommer projektet att genomföra affärsutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuellmötesplats för att sedan utveckla ett digitalt affärsutvecklingsprogram. Allt kommer att vara anpassat för nya
företag inom de gröna näringarna och syftar till att skapa nya företag, nya nätverk, inspirera fler till nytänkande
och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

 

<