Logga in
29
september 2021

Landsbyggare Skaraborg

Syftet är att synliggöra och kommunicera positiva värden av Skaraborgs landsbygder genom kreativa entreprenörer och engagerade verksamheter. Genom inspirerande drivkrafter visa att Skaraborg är en attraktiv plats att verka och bo på som skapar förutsättningar till nya samarbeten, lockar kapital, kompetens och än mer drivkraft. “Vi Landsbyggare” bidrar till platsutvecklingsarbetet i Skaraborg genom attityd, attraktion och varumärkesbyggande insatser utifrån entreprenörens perspektiv.

 

Projektet ska påverka och skapa en mer positiv bild av landsbygderna i Leader Östra Skaraborgs och Leader Nordvästra Skaraborg verksamhetsområde. Därigenom skapa en attraktiv plats som i sin tur lockar till lokala samarbeten, kapital, kompetens och drivkraft till Skaraborg. Detta ska uppnås genom tre tydliga tillvägagångssätt:

1. Återkommande nätverkande och kunskapshöjande Landsbyggaredagar och hyllning av landsbyggare genom Årets Landsbyggare.

2. Lyfta befintliga landsbyggare med strategisk kommunikation genom film, bild och kampanjer.

3. Genom attitydarbete bidra till att ladda begreppet (varumärket) Skaraborg med positiva värden utifrån entreprenörernas perspekiv

15
oktober 2020

Landsbygdsutvecklare för Östra Skaraborg

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna till ett förstärkt landsbygdsutvecklingsarbete i Östra Skaraborg.

 

24
april 2019

Förstudie Inflyttarservice

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie för att ta fram en modell för plattform och funktion som ska underlätta i rekryteringar av kompetenser till vårt område.

 

12
juni 2018

UNG i Östra Skaraborg

Ung i Östra Skaraborg är ett projekt av ungdomar för ungdomar!

Är du mellan 13-25 år och har du och dina vänner en idé eller en dröm ni vill förverkliga?

Bor du Falköping, Tibro, Tidaholm, Hjo, Habo, Mullsjö eller Skövde kommun så har du möjlighet att söka upp till 20 000kr för att förverkliga denna idé.

För att söka måste ni vara minst tre ungdomar som arrangerar gemensamt.

Har du en idé så tveka inte att mejla , ring eller sms:a ungdomscoach Emma så berättar hon mer!

 

Ungdomscoach

Emma Stigson

Projektledare – UNG i Östra Skaraborg

emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
telefon: 0702 460756

21
februari 2018

UltiMat

Projektet UltiMat ska stärka och förmedla den lokala livsmedelsproduktionen i Östra Skaraborg. Genom att få ut information om de lokala producenterna i Östra Skaraborg och deras produkter ämnar vi bidra till att hålla
landsbygden i vårt område levande. Projektet skall göra en total inventering av de producenter och anknytande verksamheter som finns inom det aktuella området, Östra Skaraborg. Genom en inventering skall en informationsbas skapas.

Denna informationsbas ska sedan användas som grund för att trycka upp foldrar, skapa en hemsida, starta REKO-ringar samt marknadsföra dessa delar. Den lokala befolkningen i Skaraborg  ska lätt kunna hitta information om de lokala producenter som finns samt få möjlighet att lättare handla lokalproducerad mat genom REKO-ringar, gårdsbutiker och restauranger.

 

 

samlade_vit_bakgrund

20
juli 2016

Natur- och Outdoorturism – framtidens besöksnäring på naturens villkor

Syftet med projektet är att utveckla områdets besöksnäring med inriktning på natur- och outdoorturism. Projektledaren skall arbeta för att främja och bygga nätverk och kluster av företag och andra intressenter med anknytning till naturrelaterad besöksnäring.

Projektet skall verka för att skapa ett dynamiskt samarbete mellan entreprenörer, Leader, de lokala turistorganisationerna och de regionala turismorganisationerna med det primära syftet att stimulera och skapa produkt- och affärsutveckling för lönsamt företagande inom besöksnäringen.

Projektet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Leader Närheten i Värmland och Leader Nordvästra Skaraborg.

samlade_vit_bakgrund

01
januari 2016

Driftstöd – Leader Östra Skaraborg

Projektet syftar till att sköta administrationen kring Leader för Östra Skaraborg under programperioden. I detta projekt är Leader Östra Skaraborgs personal anställd.

samlade_vit_bakgrund

<