Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingsstrategi

Ladda ner pdf

Bilaga med lokala frågor till ansökan via e-tjänst

Ladda ner pdf

Definitioner av indikatorer

Ladda ner pdf

Leader Östra Skaraborgs urvalskriterier

Ladda ner pdf

Har du frågor kring hur dokumenten skall användas, vänligen kontakta då Leaderkontoret.