Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Paraplyprojekt – Events

Har du och din förening planer på att skapa ett nytt evenemang?

Eller kanske vill ni utveckla ett redan befintligt?

Leader Östra Skaraborg ger möjlighet att söka mindre checkar för att skapa nya eller utveckla befintliga evenemang. Att ansöka om en check innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Events riktar sig framförallt mot ideella föreningar som vill driva olika typer av evenemang inom kultur, fritid och idrott på landsbygden.

Klicka här för att öppna ansökningshandlingarna.

För frågor kring ansökan av en check? Läs först igenom ansökningshandlingarna och kontakta sedan Leader Östra Skaraborgs kansli.

 

Har du genomfört ett delprojekt som du skall slutredovisa? Kontakta Jesper eller Saga så skickar de en slutrapportsblankett till dig.