Leader Östra Skaraborg

Checklista – gå igenom denna först för att testa din idé

Guide för att ansöka om stöd inom Leader. Den 20 maj 2021 bytte Jordbruksverkets e-tjänst utseende och upplägg så där för har vi uppdaterat vår guide. Har du en gammal sparad, kasta den och ladda hem en ny.
Ladda ner pdf

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingsstrategi
Ladda ner pdf

Bilaga med lokala frågor till ansökan via e-tjänst
Ladda ner pdf

Definitioner av indikatorer
Ladda ner pdf

Leader Östra Skaraborgs urvalskriterier
Ladda ner pdf

Har du frågor kring hur dokumenten skall användas, vänligen kontakta då leaderkontoret.

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsida finns samtliga dokument som gäller för Leader och lokalt ledd utveckling
Till Jordbruksverket