Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Blanketter och mallar

Leader Östra Skaraborg

Checklista – gå igenom denna först för att testa din idé

Frågor i Steg 1 och 2 i e-tjänsten hos Jordbruksverket
Ladda ner pdf

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingsstrategi
Ladda ner pdf

Bilaga med lokala frågor till ansökan via e-tjänst
Ladda ner pdf

Definitioner av indikatorer
Ladda ner pdf

Leader Östra Skaraborgs urvalskriterier
Ladda ner pdf

Har du frågor kring hur dokumenten skall användas, vänligen kontakta då Leaderkontoret.

Jordbruksverket

På Jordbruksverkets hemsida finns samtliga dokument som gäller för Leader och lokalt ledd utveckling
Till Jordbruksverket