Den 28 april 2022 höll Leader Östra Skaraborg sitt årsmöte. Mötet genomfördes digitalt via Zoom.

För frågor gällande årsmötet kontakta verksamhetsledare Jesper Uvesten på telefon 0702-46 00 99 eller via mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

samlade

TIDSPLAN

Datum och tid för årsmötet 2023 är fortfarande inte bestämt.

MÖTESHANDLINGAR

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras senast två veckor innan mötet i april 2023.

Dagordning

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

PLATS

Vi har fortfarande inte bestämt om nästa årsmöte skall hållas fysiskt eller digitalt.