Den 26 april 2023 är det dags för Leader Östra Skaraborgs årsmöte

Alla kan närvara på årsstämman, men för att ha rösträtt ska man vara medlem och registrerad i
medlemsförteckning. Varje medlem, fysisk som juridisk, har en röst på föreningsstämman.
Röstning via fullmaktsförfarande är inte tillåtet. Inte medlem ännu? Klicka här för att bli det.

Önskar man endast vara med på årsmötet digitalt kommer det också att ges möjlighet till det. Gör
då det valet via anmälan här nedan så kommer du att få en länk i god tid innan stämman.

Varmt välkomna
Styrelsen för LEADER Östra Skaraborg

För frågor gällande årsmötet kontakta verksamhetsledare Jesper Uvesten på telefon 0702-46 00 99 eller via mail till jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

TIDSPLAN

07.45
Frukost
08.15
Kort information om Leader och den nya perioden
08.30
Projektpresentation från Lokal Matkultur Falbygden.
ca 09.00 – Årsmöte

Senast 10.00 avser vi att vara klara med årsmötet

MÖTESHANDLINGAR

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras senast två veckor innan mötet.

Dagordning

Årsredovisning och verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Förslag till stadgeändring

PLATS

Mötet hålls i den fantastiska lokalen SIBAB 360 i Blikstorp utanför Hjo.