Är din förening, ditt företag eller din kommun sugen på att söka och driva projekt? Tveka då inte att kontakta oss.

Nedan följer information om hur man går tillväga för att ansöka om projektmedel från Leader Östra Skaraborg. Under blanketter och mallar finns det också stödjande dokumentation till ansökningsprocessen. Vår rekommendation är att första ladda ner vår checklista för att säkerställa att idén ryms inom Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi.

Kontakta dock alltid Leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan. 

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag, kommuner och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka om stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

NÄR KAN STÖD SÖKAS?

Styrelsen för Leader Östra Skaraborg har möten inbokade löpande under året där beslut om projekt tas. Kontakta oss på kansliet för vilka datum som gäller.

Kontakta oss också för att diskutera din idé och för att påbörja en projektansökan.

VAD KAN MAN FÅ STÖD FÖR?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg enligt den utvecklingsstrategi som vi har. De som söker måste också bidra med ideell tid, eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för:

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Man kan få stöd för exempelvis personalkostnader, investeringar och övriga utgifter såsom köpta tjänster, milersättning och förtäring.

Observera att stöd inte går att få stöd för löpande ordinarie verksamhet.

Leader Östra Skaraborg arbetar mot fyra mål under programperioden 2023-2027

• Det goda livet med hög livskvalitet
• Stärkt näringsliv och kreativt entreprenörskap
• Levande platser och attraktiva landsbygder
• Stärkt och utvecklat civilsamhälle

Projekt prioriteras sedan inom något av följande insatsområden

Näringslivsutveckling och entreprenörskap

Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling

Smarta landsbygder och bygdeutveckling

Engagerat och inkluderande föreningsliv

HUR SÖKER NI STÖD?

Börja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Projektansökan görs sedan genom e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida.