Logga in
Print Friendly, PDF & Email

Ny teknik för foderskörd

Om projektet

Syftet med projektet är att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala i ett diversifierat odlingssystem med hjälp av tvåhjulstraktor, samt att testa metoder för skörd av löv till foder.

Att investera i, och utveckla användningen av, teknik som möjliggör en rationell skörd av hö och ensilage i mindre skala. Projektet skall även testa metoder för skörd av löv till foder samt utveckla sina odlingsmetoder för att kunna öka diversifieringen av gården. Ett av områdena de vill fördjupa sig i och som investeringen kan underlätta är agroforestry i form av alléodling och ängsfruktsodling. Projektet och framstegen skall också dokumenteras för att kunna spridas till andra.

Projektägare
Bossgården enskild firma
Kontaktperson
Kontakta Leader Östra Skaraborg för kontaktuppgifter till projektet.
Telefon
E-post
Beviljat stöd
40% finansiering då det handlar om jordbruk, 64 400 SEK.
Projektets slutdatum
2023-12-31
Fond
Landsbygdsfonden
Insatsområde
Näringslivsutveckling