Logga in

Ansöka om projekt

Nedan följer kortfattad information om hur man skall göra för att lämna in in ansökan. Under Blanketter och mallar finns det också stödjande dokument till ansökningsprocessen. Vi anser att det första man bör göra är att ladda ner vår checklista för att säkerställa att idén ryms inom Leader och i Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi.

Kontakta dock alltid Leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan.

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

När kan stöd sökas?

Stödet kan sökas närsomhelst under året. Leader Östra Skaraborg har följande beslutsmöten inplanerade:

11 december 2018

26 februari 2019

24 april 2019

19 juni 2019

22 oktober 2019

6 december 2019

Leader Östra Skaraborg behöver ha in en komplett ansökan minst 5 veckor innan varje beslutsmöte. Detta för att man skall hinna komplettera eventuella brister i ansökan samt att vårt arbetsutskott skall bedöma ansökan innan den skickas vidare till vår styrelse.

Vad kan man få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg enligt den utvecklingsstrategi som vi har. De som söker måste också bidra med eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för:

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Observera att stöd inte går att få stöd för redan befintlig verksamhet.

Hur söker ni stöd?

ansokan-leader_bankIDBörja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Projektansökan görs sedan genom e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. Ansökningen är uppdelad i två steg varav det första steget är en kort sammanfattning av projektidén. Inför steg två i ansökningen kommer Leader Östra Skaraborg att skicka ut instruktioner till den sökande gällande vad som skall fyllas i och vad som skall bifogas till ansökan innan det kommer att anses som komplett.

För mer information och vägledning i detta kontakta vårt kansli.  Kontaktuppgifter hittar du här.

Klicka här för att komma till jordbruksverkets hemsida