Logga in

Vad är Leader Östra Skaraborg?

Leader Östra Skaraborg har jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö sedan 2007. Under perioden 2007 – 2014 har 175 olika projekt genomförts i vårt område, klicka här för att se sammanställningen.

Leader Östra Skaraborg jobbar utifrån en lokal utvecklingsstrategi som togs fram under hösten 2014. Strategin gäller för programperioden 2014-2020 och den kan du läsa här. I den framgår vilka prioriterade insatsområden vi har samt de övergripande målen med vår verksamhet.

Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och kommer att jobba med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.

Föreningens styrelse, även kallat LAG (Local action group) består av följande personer:

Kansli

Jesper Uvesten – Verksamhetsledare
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 00 99

Saga Linder – Handläggare/projektledare
saga.linder@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 08 18

Jenny Falk – Handläggare/Projektkoordinator
jenny.falk@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 03 98

Styrelse

Ordförande
Niclas Fällström – Falköping
Telefon: 070-674 50 65
Vice Ordförande
Malin Lundberg
Telefon: 070-5415946

Övriga ledamöter

Offentlig sektor
Monika Raske – Habo
Kristina Mustajärvi – Hjo
Åsa Eklund – Mullsjö
Magnus Sundén – Falköping
Christian Johansson – Skövde
Peter Doverholt – Tibro

Privat sektor
Ingemar Eriksson – Mullsjö
Linda Samuelsson – Tibro
Mats Ferring – Habo
Johan Blixt – Hjo
Anita Tilander – Tidaholm
Maria Falegård – Falköping
Per Stigson – Skövde

Ideell sektor
Bengt-Göran Ferm – Mullsjö
Bo Klamfelt – Tibro
Erik Johansson – Habo
Kristina Fagerberg – Hjo
Birgitta Andersson – Tidaholm
Maria Henriksson – Falköping
Andreas Berglund – Skövde