Logga in

Paraplyprojekt – Lokal mat

Vill du utveckla din småskaliga livsmedels produktion? Eller kanske vill du utveckla nya produkter?

Leader Östra Skaraborg har för avsikt att dela ut “checkar” till  företag med fokus på Lokal mat.  Att ansöka om en check inom Lokal mat innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Checkarna inom Lokal mat riktar sig mot företag som vill utveckla sin jordbruksverksamhet. Det kan handla om produktutveckling, kompetenshöjning,, rådgivning, marknadsföring med mera. Då checkarna är inriktade mot enskilda företag inom jordbruksverksamhet så ges stöd på 40% av kostnaderna.

Klicka här för ansökningsblankett

 

För frågor kring ansökan av en check? Kontakta Leader Östra Skaraborgs kansli.