Logga in

Paraplyprojekt – Lokal mat

Ansökan för checkar inom Lokal mat dröjer

Leader Östra Skaraborg har för avsikt att dela ut “checkar” till  företag med fokus på Lokal mat.  Att ansöka om en check inom Lokal mat innebär mindre administration och snabba beslut. Summorna man ansöker om är också mindre.

Ansökningen kommer att öppna så fort det går. Dock pågår i dagsläget ett arbete med att få till riktlinjer och ansökningshandlingar för projekt som genomförs av företag med jordbruksverksamhet som primär verksamhet. Så fort detta är klart ansökningshandlingarna att publiceras och information skickas ut.

För frågor kring ansökan av en check? Kontakta Leader Östra Skaraborgs kansli.