Logga in

Vad är Leader Östra Skaraborg?

Leader Östra Skaraborg har jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Falköping, Skövde, Habo och Mullsjö sedan 2007. Under perioden 2007 – 2014 har 175 olika projekt genomförts i vårt område, klicka här för att se sammanställningen.

Leader Östra Skaraborgs nya lokala utvecklingsstrategi som togs fram under hösten 2014 har blivit prioriterad av Jordbruksverket vilket innebär att vi kommer att fortsätta vårt lokala utvecklingsarbetet fram till åtminstone 2022. Den nya strategin kan du läsa här. I den framgår vilka prioriterade insatsområden vi har samt de övergripande målen med vår verksamhet.

Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och kommer att jobba med stödmedel från Landsbygdsfonden, Socialfonden och Regionalfonden.

I och med den nya programperioden har vi startat upp en förening och tillsatt en ny styrelse, även kallat LAG (Local action group). LAG består av följande personer:

Kansli

Jesper Uvesten – Verksamhetsledare
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 00 99

Saga Linder – Administratör
saga.linder@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 – 246 08 18

Jenny Falk – Ekonom/Administratör

Mammaledig

Styrelse

Ordförande
Niclas Fällström – Falköping
Telefon: 070-674 50 65
Vice Ordförande
Malin Lundberg
Telefon: 070-5415946

Övriga ledamöter

Offentlig sektor
Annika Freding – Habo
Kristina Mustajärvi – Hjo
Lennie Johansson – Mullsjö
Magnus Sundén – Falköping
Christian Johansson – Skövde
Per Garenius – Tibro

Privat sektor
Ingemar Eriksson – Mullsjö
Linda Samuelsson – Tibro
Mats Ferring – Habo
Johan Blixt – Hjo
Anita Tilander – Tidaholm
Maria Falegård – Falköping
Per Stigson – Skövde

Ideell sektor
Bengt-Göran Ferm – Mullsjö
Bo Klamfeldt – Tibro
Erik Johansons – Habo
Linda Thomas – Hjo
Birgitta Andersson – Tidaholm
Maria Henriksson – Falköping
Andreas Berglund – Skövde

Meny

Kontakt

Leader Östra Skaraborg
Långgatan 3
Hjo

Jesper Uvesten - Verksamhetsledare
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 - 246 00 99

Jenny Falk - Ekonom/Administratör
jenny.falk@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 - 246 08 18