Logga in

Ansöka om projekt

Nedan följer kortfattad information om hur man skall göra för att lämna in in ansökan. Under Blanketter och mallar finns det också stödjande dokument till ansökningsprocessen. Vi anser att det första man bör göra är att ladda ner vår checklista för att säkerställa att idén ryms inom Leader och i Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi.

Kontakta dock alltid Leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan.

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

När kan stöd sökas?

Stödet kan sökas närsomhelst under året. Leader Östra Skaraborg har följande beslutsmöten inplanerade:

– 1 december 2017
– 21 februari 2018
– 26 april 2018
– 12 juni 2018
– 16 oktober 2018
– 7 december 2018

Leader Östra Skaraborg har beslutat att återgå till att hantera ansökningar löpande då det tidigare arbetssättet med fasta inlämningsdatum ej fungerande tillfredställande. Inkomna ansökningar kommer att placera i en kö och därefter gås igenom och kompletteras. När projektansökan kan ses som komplett kommer det i samråd med Leader Östra Skaraborgs personal att placeras in när projektet skall upp till LAG för beslut.

Vad kan man få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg enligt den utvecklingsstrategi som vi har. De som söker måste också bidra med eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för:

  • projekt som är till nytta för många människor i området
  • projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
  • projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Observera att stöd inte går att få stöd för redan befintlig verksamhet.

Hur söker ni stöd?

ansokan-leader_bankIDBörja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Projektansökan görs sedan genom e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. Ansökningen är uppdelad i två steg varav det första steget är en kort sammanfattning av projektidén. Inför steg två i ansökningen kommer Leader Östra Skaraborg att skicka ut instruktioner till den sökande gällande vad som skall fyllas i och vad som skall bifogas till ansökan innan det kommer att anses som komplett.

För mer information och vägledning i detta kontakta vår administratör Saga Linder på telefon 0702 – 46 08 18 eller via mail till saga.linder@leaderostraskaraborg.se.

Klicka här för att komma till jordbruksverkets hemsida

Meny

Kontakt

Leader Östra Skaraborg
Långgatan 3
Hjo

Jesper Uvesten - Verksamhetsledare
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 - 246 00 99

Jenny Falk - Ekonom/Administratör
jenny.falk@leaderostraskaraborg.se
Telefon: 070 - 246 08 18